Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Bevezető

A Webáruházból történő rendelés során a Webáruházat üzemeltető Buczilla Eszter EV (székhely: 1036 Budapest Lajos utca 49/c. Fszt.4.; Adószám: 69563892-1-41; e-mail: hello@spine.hu. (továbbiakban: Adatkezelő) a felhasználók azonosításához szükséges adatokat tárol.

Ezen adatok a Megrendelő,

 • neve
 • kézbesítés címe
 • e-mail címe
 • telefonszáma

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:

 • megrendelés ideje
 • címzett neve
 • címzett kézbesítési címe
 • cízmett telefonos elérhetősége
 • címzett e-mail elérhetősége

  2. Adatkezelő

  A Webáruházat üzemeletető:
  Buczilla Eszter EV
  Adószáma: 69563892-1-41
  Székhely: 1036 Budapest Lajos utca 49/c. Fszt.4.
  E-mail: hello@spine.hu

  4. A személyes adatok kezelésének célja és Jogalapja


  Cél/tevékenység 

  Kezelt adatok

  Jogalap

  Tárolás időtartama

  Vásárlói fiók
  létrehozása
  (regisztráció
  közvetlenül)

  E-mail cím, jelszó
  (hashelt változatban),
  szállítási és számlázási
  név, telefonszám,
  irányítószám, település,
  utca, házszám, emelet,
  ajtó

  Szerződés
  teljesítéséhez /
  szerződés megkötését
  megelőző lépések
  megtételéhez
  szükséges

  A vásárló kérésére
  történő törlésig
  (megjegyzés: ha történt
  rendelés a fiókból, akkor a
  további adatkezelés hatására
  a vásárló adatait lehetséges,
  hogy a fiók törlése után is
  tároljuk).

  Rendelés

  E-mail cím, szállítási és
  számlázási név,
  telefonszám,
  irányítószám, település,
  utca, házszám, emelet,
  ajtó (a rendeléshez kötelező
  az adatokat megadni, azok
  nélkül nem lehetséges a
  rendelés és így a szerződés
  teljesítése)

  Szerződés
  teljesítéséhez
  szükséges

  8 év

  Rendelés
  állapotfrissítés üzenet
  e-mailen

  Név, e-mail cím

  Szerződés
  teljesítéséhez
  szükséges

  8 év

  Üzenetküldés
  kapcsolatfelvételi
  űrlappal

  Név, e-mail cím,
  telefonszám, üzenet

  Szerződés
  teljesítéséhez /
  szerződés megkötését
  megelőző lépések
  megtételéhez
  szükséges

  90 nap az utolsó
  megkereséstől akkor,
  ha nem meglévő
  vásárló, 8 év az utolsó
  vásárláshoz képest
  akkor, ha már vásárolt
  korábban az érintett

  Számlázás

  E-mail cím, számlázási
  név, telefonszám,
  irányítószám, település,
  utca, házszám, emelet,
  ajtó

  Jogi kötelezettség
  teljesítéséhez
  szükséges

  8 év

  Hálózatbiztonság
  garantálása

  Technikai adatok a
  látogatásról: IP cím és a
  böngésző user agent
  karakterlánca

  Jogos érdek (az
  adatkezelés ellen
  tiltakozhat)

  3 nap

  Hírlevélküldés

  Név, e-mail cím

  Hozzájárulás 

  A hozzájárulás
  visszavonásáig

  5. Adatok továbbítása és adatfeldolgozók


  Név

  Tevékenység

  Elérhetőség

  Kontornet Bt.

  online számlázó

  9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  info@startuzlet.hu
  https://startuzlet.hu

  GLS Hungary Kft.

  futárszolglat

   2351 Alsónémedi
  GLS Európa u. 2. https://gls-group.eu/HU/hu/home info@gls-hungary.com

  Kontornet Bt.

  tárhelyszolgáltató

  9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  info@startuzlet.hu
  https://startuzlet.hu

  7. Az érintettek jogai

  A Felhasználónak bármikor jogában áll az általa megadott személyes adatok módosítására, vagy a regisztráció során létrehozott fiók törlésére. Az adatai kezelésének módjáról bármikor felvilágosítást kaphat az Adatkezelő címére küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent felsorolt jogait. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait, azok kezelése céljából nem adja tovább harmadik személyek számára, de adatfeldolgozás elvégzéséhez bármikor alkalmazhat alvállalkozót. A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbít a megadott elérhetőségekre. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes adatkezeléshez való, regisztráció során megadott hozzájáruló nyilatkozata.

  8. Panasz benyújtásának módja

  Amennyiben a Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék, jogában áll
  illetékes hatósághoz fordulni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36-1-3911400
  Telefax: +36-1-3911410
  Web: http://naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

  9. Süti (cookie) információk


  Süti (cookie) neve

  Célja

  Tárolási idő

  PHPSESSID

  Munkamenet azonosító.
  Szükséges a webáruház
  alapvető működéséhez, a
  kosárba helyezéshez és így a
  megrendeléshez.

  A böngésző bezárásáig
  tárolódik.

  euCookieWarningAccepted

  Ha megjelent a Cookie
  figyelmeztető sáv, és a látogató
  a "Rendben" gombra kattint,
  akkor ennek az eseménynek a
  rögzítésére szolgál.

  A böngésző bezárásáig
  tárolódik.

  felnottBelepett

  Ha bizonyos tartalmak csak
  felnőtt látogatók részére
  szólnak, akkor az erről szóló
  figyelmeztető elfogadásának
  rögzítésére szolgál.

  A böngésző bezárásáig
  tárolódik.

  10. Külső szolgáltatók (harmadik fél) által elhelyezett sütik:


  Süti (cookie) neve

  Célja

  Tárolási idő

  Facebook

   

  MInnél jobb felhasználói élmény nyújtása.

   180 nap

  Google

   

  MInnél jobb felhasználói élmény nyújtása.